ఇన్ - IN

సామాజిక బాధ్యతల పట్ల యువత సైనికులై కదిలితే,
నిర్లక్ష్యపు చెత్తంతా ఇక నేరుగాడస్ట్ బిన్ లోకేనా?
అలసత్వపు జాడ్యం జంకేనా?


IN, Telugu Short Films, Short Films, Indian Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film