ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

అనుకున్నది సాధించి అభివృద్ధిని అందుకున్నా, ఏం కోల్పోయానని ఆ యువకుడి బాధ? చదువు, కెరీర్ ఇవే కాకుండా ఇంకా విలువైన తల్లిదండ్రుల గురించి చక్కని సందేశమిస్తోన్న  లఘు చిత్రం....


Its My Story, Telugu Short Film, Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

Serendipity Short Film