పగ - Revenge Short Film

ఎయిడ్స్ కంటే ప్రమాదకరమైనది..ఎంతోమంది ప్రాణాలని బలిగొనేది....పగ....ప్రతీకారం....రగిలిపోతున్న రక్తానికి మద్యం మత్తు తోడైతే......మారణహోమానికి ఆజ్యం పోస్తుంది....మానవత్వం మాయమౌతుంది.......అని చెప్పే లఘు చిత్రం...


Revenge Short Film, Telugu Short Films, Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

Serendipity Short Film