గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

స్నేహం ఒక చెట్టు లాంటిది. గ్రీష్మ ఋతువులో ఆకులు ఎండినంత మాత్రాన చెట్టు ఎండిపోదు. మళ్ళీ వర్ష ఋతువులో చిగురిస్తుంది. తగువులు, మనస్పర్ధలు వచ్చినంత మాత్రాన స్నేహం చచ్చిపోదు. మళ్ళీ మళ్ళీ చిగురిస్తూనే ఉంటుంది. అటువంటి స్నేహాన్ని అభిప్రాయభేదాలతో చంపొద్దు అంటూ ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగే సన్నివేశాన్ని... ఒక మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ గా ఈవారం గోతెలుగు పాఠకులకోసం...


Greeshmam Short Film, Telugu Short Films, Greeshmam, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

Serendipity Short Film