ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

అవకాశం... అందని ద్రాక్ష కాదు. సుదూర స్వప్నం అసలే కాదు. ఆలోచించి అడుగేస్తే అది మన ముంగిట్లో వాలుతుంది... మనముందు మోకరిల్లుతుంది. అవకాశాలను అందుకోవడం, అనుకూలంగా మలుచుకోవడంలోనే సక్సెస్ మంత్రం వుంది. అదెంత శక్తివంతమైనదో తెలియజెప్పే  ఈ  " ఆపర్చ్యునిటీ " షాట్ ఫిల్మ్ చూడండి.  


Opportunity Short Film, Opportunity, Telugu Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

Serendipity Short Film