ఒక్క రూపాయి - Okka Rupay

ఒక్క ఐడియా జీవితాన్నే మార్చేసినట్టు, ఒక్క రూపాయి అతడిలోని అహాన్ని తరిమేసింది. మనిషిగా మార్చేసింది. కనుమరుగవుతోన్న మానవత్వపు విలువల్ని గుర్తు చేసింది. మనసుల్ని  స్పృశించే మంచి అంశంతో  ఒక్క రూపాయి లఘు చిత్రాన్ని రూపొందించిన నరేంద్ర పాలచర్లకు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ..గోతెలుగు.కాం మీకందిస్తోంది....


Okka Rupay, One Rupee, Telugu Short Film, Gotelugu Vantalu

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film