రోడ్ - Road

రోడ్...గమ్యానికి చేర్చుతుంది...
ప్రయాణపు అనుభూతిని మిగుల్చుతుంది...

కానీ ఈ లఘు చిత్రంలో..

రోడ్డే శత్రువైంది..
జర్నీ శాపమైంది..
ఫలితంగా చివరికేమైంది..?
క్షణక్షణం ఉత్కంఠ్భరితంగా సాగిన
లఘు చిత్రం..
రోడ్.....మీకోసం


Road, Telugu Short Films, Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film