గెలుపు - Gelupu

జీవితం దేవుడిచ్చిన వరం, అమ్మానాన్నలిచ్చిన బహుమానం.
జీవితమంటె పోరాడి సాధించాల్సిన విజయాల సమాహారం.
అర్ధంతరంగా అంతం చేసుకోవడం అవివేకం అని ఆ యువకుడెలా తెలుసుకున్నాడు?
తనని తానెలా మలుచుకున్నాడు... ?
గెలుపునెలా సొంతం చేసుకున్నాడు..?


Gelupu Short Film, Telugu Short Film, Best Short Film, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film