కథ చెప్పు మామా - Katha Cheppu Mama

ఈ కామెడీ 'స్టోరీ నెరేషన్' ని చూసి నవ్వుకోండి!

అంతే కాదు - ఈ మధ్య వస్తున్న సినిమాలు అవే స్టోరీలని తిప్పి తిప్పి తీస్తున్నారనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. తెలుగు తెరకి కొత్త స్టోరీలు రావాలని కోరుకుందాం!


Katha Cheppu Mama, Telugu Short Film, Short Films, Comedy Short Film, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film