పాటశాల (భాస్కరభట్ల) - Patasala (Bhaskarabatla)

ప్రముఖ సినీ పాటల రచయిత శ్రీ భాస్కరభట్ల గారు గోతెలుగు.కామ్ కోరికపై వారం వారం... వారి పాటల గురించి, ఆ పాటల వెనుక వున్న కథనం గురించి మనతో పంచుకోవటానికి, వీడియో రూపంలో అందించడానికి అంగీకరించారని తెలియజేయటానికి సంతోషిస్తున్నాం. వారు మనతో వారం వారం ఏమి పంచుకోబోతున్నారో ఈ క్రింది వీడియో చూసి తెలుసుకుందాం...


Bhaskarabatla, Bhaskarabhatla Songs, Bhaskarabhatla Ravi Kumar, Gotelugu Lyrics

More Videos


భాస్కరభట్ల (కాజలు చెల్లివా)

భాస్కరభట్ల (టాప్ లేసిపోద్ది)

భాస్కరభట్ల (ఒక చూపుకే పడిపోయా)

భాస్కరభట్ల (నువ్వు వుంటే చాలు)

భాస్కరభట్ల (ఓ మగువ నీతో స్నేహం)

భాస్కరభట్ల (ఏమి సేతురా సామీ)

భాస్కరభట్ల (నువ్వేలే నువ్వేలే)

భాస్కరభట్ల (ఎందుకే రమణమ్మ)

భాస్కరభట్ల (గుండెజారి గల్లంతు అయ్యిందే)