కోరిక - Korika

మనం చనిపోతామని తెలిస్తే ఏమవుతుంది ? తీరని కోరిక తీర్చుకోవాలనిపిస్తుంది. రాఘవరావు కోరికేమిటి? ఈ వింత కథని క్రింది వీడియో లో చూడండి.. 


Korika, Telugu Cartoon Videos, Animation Videos, Telugu Neethi Kathalu, Gotelugu

More Videos


మంచి దెయ్యం - Manchi Dayyam

నిజాయితీ - Nijayitee

నిధి - Nidhi

సంజీవని ఫలం - Sanjeevani Phalam

రామలింగడి తెలివి - Ramalingadi Telivi

తీరిన సందేహం - Theerina Sandeham