తీరిన సందేహం - Theerina Sandeham

తపస్సు చేసినా తెలుసుకోలేని ఒక ఋషి సందేహం ఓ పని పిల్ల ద్వారా ఎలా తీరింది ? ప్రముఖ కార్టూనిస్ట్ జయదేవ్ గారి రచన బొమ్మలతో నడిచే ఈ నీతి కథ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.


Theerina Sandeham, Telugu Cartoon Videos, Animation Videos, Telugu Neethi Kathalu, Gotelugu

More Videos


కోరిక - Korika

మంచి దెయ్యం - Manchi Dayyam

నిజాయితీ - Nijayitee

నిధి - Nidhi

సంజీవని ఫలం - Sanjeevani Phalam

రామలింగడి తెలివి - Ramalingadi Telivi