Katha Cheppu Mama (Romeo Juliet) in Telangana Slang..

Published on December 1, 2015

Katha Cheppu Mama (Romeo Juliet Story) narration to a Innocent Producer in Telangana Slang..